Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fellebbezés

2008.04.30

 

Bár honlapnknak nem sikerült megszereznie a Magyar Vízilabda Szövetség hivatalos értesítését, az erre adott válasz azonban a birtokunkba került. A szövetségi alapálláspont az, hogy a Dunaújvárosi Főiskola ELCO-DVCSH - OSC Cemelog mérkőzést nem lehet újrajátszani...

 

Tárgy: fellebbezés

 
Kelt: Dunaújváros, 2008-04-30
 
Tisztelt MVLSZ, Tisztelt Gulyás Zoltán Úr!
 
Mély meglepődéssel vettem tudomásul, a VB határozatát. Sajnálattal értesültem, hogy nem a fair play-ről és nem a sportról szól, de méginkább lesújtó volt az, hogy nem a VSZ előírásait szem előtt tartva született, hanem éppen ellenére, ezért most fellebbezéssel élek, és a VSZ szabályzata szerinti eljárást kérek a tisztelt Bizottságtól és Elnök Úrtól.
 
3.13. A mérkőzés ellenőre köteles a játékvezetővel együtt ellenőrzést tartani, és a VB részére jelentésében rögzíteni, ha a rendező egyesület nem biztosította a mérkőzés megrendezésének minimális feltételeit, illetve az esetleges hiányosságokat. Eltérés esetén, annak mértékétől függően, a mérkőzés lejátszhatósága kérdésében az ellenőr dönt.
3.17. A rendező egyesület a mérkőzés teljes időtartamára köteles legalább két fő intézkedésre jogosult rendezőről gondoskodni. A jelenlévő rendezők nevét a mérkőzés előtt fél órával köteles a rendező egyesület a mérkőzés ellenő rének átadni. Az orvos nevét a rendező egyesület képviselője köteles a jegyzőkönyvbe olvashatóan beírni, amivel tanusítja, hogy az orvos beavatkozásra készen jelen van, rendelkezik a szükséges felszerelésekkel (táska, mentőláda). Orvost cserélni mérkőzés közben nem lehet. Az orvos kettős funkciót nem tölthet be (orvos-edző-versenybíró). A minimális létszámú rendezőség vagy orvos hiányában a mérkőzés nem tartható meg.
4.13. Ha a mérkőzés vis-maiornak számító esemény miatt marad el, a VB a mérkőzés új időpontban történő lejátszását köteles elrendelni. Az időpontot az egyesületekkel való egyeztetés után a VB határozza meg. Vis maiornak számít: menetrendszerű autobusz vagy vasút késése, járatkimaradása, játékosokat szállító számélygépkocsi súlyosabb balesete stb (hivatalos személy pl: orvos akadályoztatása)*. Ezen esetek figyelembe vételéhez hivatalos igazolás szükséges. A VB egyedi mérlegelés alapján hasonló eljárást alkalmazhat egyéb, a mérkőzés elmaradását okozó eseménynél.
        * az egyesület megjegyzése
4.14. Egy vagy két mérkőzés igazolás nélküli elmaradása esetén 5-0 arányban az ellenfél javára igazolja a VB a mérkőzés(eke)t, és határoz a büntető pontok levonásáról. Harmadik esetben a VB kezdeményezi a csapat kizárását a bajnokságból.
 
A fentiekben kigyűjtöttem a versenyszabályzat erre az esetre vonatkoztatható összes paragrafusát. Ezekre hivatkozva támadom meg a VB 2008 április 28-i határozatát.
 
A mérkőzés ellenőrének a 3.13. alapján személysen kell meggyőződnie a lebonyolításhoz szükséges összes feltétel meglétéről. Ennek alapján teljesen mindegy, hogy az orvos hollétéről ki mit nyilatkozik a felelősség szabály szerint kizárólag az övé. A VSZ 3.17. értelmében orvos hiányában a mérkőzés nem tartható meg, így a veszélyeztetés és egyéb a határozatban az egyesületet elmarasztaló vád az ellenőrt illeti.
Az orvos neve azért került a jegyzőkönyvbe mert az egyesülettel kötött megállapodása szerint pontosan tudható és ismert a személye, és sosem fordult elő, hogy ezzel probléma lett volna. Most is egészségügyi ok az amiért nem jelent meg amiről a hivatalos kórházi igazolást fénymásolatban mellékelem. Emiatt az eset vis maiornak minősül.
A VSZ 4.13. egyértelműen rendelkezik a vis maiornak számító esemény miatti elmaradásról, miszerint a VB a mérkőzés új időpontban történő lejátszását köteles elrendelni. Így az egyesületünk nem egyezkedhet az OSC-vel, és közös megegyezés sem jöhet létre, ezért a határozat erre vonatkozó része ellentétes a VSZ-el.
A VSZ 4.14. paragrafusa rendelkezik arról a lehetőségről amikor a VB-nek lehetősége van a 0:5 arányú eredményt megállapítani. Ez kizárólag akkor lehetséges, ha a rendező egyesület nem tudja hitelt érdemlően igazolni a vis maiort. Az igazolás részünkről megtörtént.
A VB fegyelmi hatáskörbe utalta Mihók Attila edzőt amiatt, hogy a rendező képviseletében hitelesítette a jegyzőkönyvet. Ő képviselőként csak a játékos ill. edző–vezető listát hitelesítette amint ez a mellékelt jegyzőkönyvmásolaton, annak tagoltságából világosan látszik.
A fentiek miatt kérem, hogy a VB határozatát – a fegyelmivel kapcsolatosat is – semmisítsék meg, és utasítsák a VB-t a szabályzat értelmében, hogy kezdje meg az egyeztetést a mérkőzés új időpontban történő lejátszásának érdekében.
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a mérkőzés ellenőre becsmérlő és sértő nyilatkozatot tett a sajtóban „A dunaújvárosiak hazudtak és csaltak.“ – amiről természetesen szintén mellékelek egy másolatot –, aminek nyilvános visszavonására szólítom fel a mai nap folyamán, azzal, hogy emennyiben 3 napon belül nem tesz eleget követelésünknek, úgy hitelrontási keresettel élünk vele szemben
 
 
 
                                                       Koszi Ferenc
                                                        szakosztályvezető
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.